מדיניות הסביבה בחד אסף

החברה מכירה בכך שמשאבי  טבע הם נכס של הציבור, של הקהילה המקומית והגלובלית וכן של הדורות הבאים.

  • הנהלת החברה מתחייבת  לבטיחותם של העובדים, קבלני המשנה והמבקרים בארגון, תוך  שמירה ועמידה בדרישות כל דין ואחרות  בתחום  הגנת הסביבה.
  • החברה מחויבת לזיהוי ההשפעות הסביבתיות, מדידתן והבנתן כבסיס לקבלת החלטות, ובכלל זאת חסכון במקורות אנרגיה, משאבים ומקסום היכולת לשימוש חוזר במשאבי החברה.
  • החברה מחויבת לגישה מערכתית שבבסיסה יוזמה ופעולה תוך שיתוף פעולה עם הרשויות העוסקות בתחום איכות הסביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה.
  • החברה תערוך מדידות כמותיות לבירור המצב הקיים במפעל, ותציב יעדים חדשים שיהוו מדד ממשי לשיפור, על בסיס דרישות תחיקה.
  • החברה תאמץ טכנולוגיות חדישות המונעות מפגעי בטיחות, מצמצמות את זיהום הסביבה, וחוסכות במשאבים כגון אנרגיה ומים.
  • החברה שואפת להגיע בהחלטותיה העסקיות לאיזון נאות בין פיתוח כלכלי לבין הגנה על הסביבה.
  • מדיניות זו תופץ ותוסבר לכל העובדים וקבלני המשנה, תהיה זמינה לבעלי עניין ולציבור ותיסקר אחת לשנה בסקר ההנהלה, לבדיקת המשך התאמתה לביצועי הארגון.

החברה תפעל בקרב עובדיה להטמעת החינוך הסביבתי.

יצירת קשר מהיר