מוצרים מוגמרים

אלמנטים מורכבים

החלקים המעובדים במפעלי העיבוד מורכבים למוצר זיון מוגמר (קורה, כלונס, עמוד וכו') במפעל העיבוד של החברה או באתר הבנייה. במקרים רבים, המוצרים המוגמרים (אלמנטים מורכבים) כוללים גם רשתות מרותכות. מוצרים מוגמרים משווקים לקבלנים.

יצירת קשר מהיר