צור קשר

למידע נוסף

כתובות משרדי החברה והמפעלים:

משרדי ההנהלה, מפעל ההתכה ומפעל העיבוד עכו:
טלפון: 072-3944106 פקס: 9552230 – 04

מפעל הערגול קריית גת:
טלפון: 6878783 – 08 פקס: 6811039 – 08

מפעל העיבוד קריית גת:
טלפון: 6878787 – 08 פקס: 6811433 – 08

מפעל ייצור החוטים והכבלים בנתיבות:
טלפון:08-9945791 פקס: 08-9941605

חד זמיר:
טלפון: 04-8492145 פקס: 04-8491857

ישקול סחר:
טל: 08-8565357 פקס: 08-8562352