חברת חד אסף מתכות בע"מ רואה חשיבות רבה בהנגשת שירותיה לאנשים עם מוגבלויות.

אפשרויות הנגישות באתר

  • התאמות הנגישות בוצעו עפ”י המלצות לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.
  • האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.
  • מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולרי.
  • הוגדרו חוקי ARIA.
  • יש ניווט מקלדת באמצעות Tab (קדימה) ומקשים shift+Tab (אחורה).
  • אפשרות לתיאורי טקסט באמצעות קורא מסך.
  • הגדלת והקטנת טקסט באמצעות Ctrl+ או Ctrl-.
  • אופטימיזציה להיררכית כותרות, תפריטים ופופאפים.

קבלת קהל

אין קבלת קהל במפעלים. אנחנו עסק מול עסק B-TO-B.

אחראית נגישות בחברה

שם: עינת.
טלפון: 04-901-5000.

תאריך עדכון

תאריך עדכון הצהרת נגישות: 21/04/2024.