מדיניות הבטיחות בחד אסף

לפרטים והצעת מחיר
חייג 04-9015000
או השאר פרטים ונחזור בהקדם 👈

 

  • ההנהלה מאמינה שניתן למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע ולכן יפעלו על מנת לצמצם אירועים אלו.
  • ניהול ע"פ סיכונים והזדמנויות.
  • מניעת תאונות עבודה והגנה על כל עובד בחברה היא מרכיב חשוב ומרכזי, החברה שואפת למנוע  ככל האפשר ובמידה והתרחשו להקטין את חומרתם ותדירותם של אירועי בטיחות המתרחשים למרות המאמצים למניעתם.
   ניהול הבטיחות בחברה מבוסס על ראייה מערכתית כוללת, כדי להבטיח התמודדות יעילה יותר עם נושא זה.
  • הקפדה על בטיחות היא תנאי מוקדם לביצוע כל עבודה ,בתחומי החברה.
   כל עובד אחראי לעבוד בצורה בטוחה תוך העדפה, על הבטיחות על פי גורמים אחרים.
  • הנהלת החברה רואה עצמה מחויבת לציית ולפעול בהתאם לחוקים, לתקנות, לצווים
  • החברה ותנקוט באמצעים ניהוליים העומדים לרשותה כדי לאכוף שמירה על דינים אלה על ידי כל מנהלי ועובדי החברה בכל הדרגים.
  • ההנהלה תשתף את העובדים והמנהלים בתהליכים הקשורים לבטיחות ובריאות תעסוקתית באמצעות ועדת בטיחות, מסקנותיה והמלצותיה יובאו לידיעת ההנהלה והעובדים.
  • הקמת צוותי חירום שיהיו ערוכים לתפקוד במקרה חירום בטיחותיים
  • העובדים והמנהלים יקיימו פעילויות הדרכה לשם מניעה, יציידו בציוד מגן על פי הצורך, וידאגו לסביבת
  • עבודה בטוחה.
  • על כל עובד מוטלת האחריות לעבוד בצורה בטוחה תוך כדי שימוש בכל אמצעי הבטיחות וההגנה שסופקו לו בהתאם להוראות העבודה והבטיחות.