מדיניות הסביבה בחד אסף

לפרטים והצעת מחיר
חייג 04-9015000
או השאר פרטים ונחזור בהקדם 👈

 

החברה מכירה בכך שמשאבי  טבע הם נכס של הציבור, של הקהילה המקומית והגלובלית וכן של הדורות הבאים.

  • הנהלת החברה מתחייבת  לבטיחותם של העובדים, קבלני המשנה והמבקרים בארגון, תוך  שמירה ועמידה בדרישות כל דין ואחרות  בתחום  הגנת הסביבה.
  • החברה מחויבת לזיהוי ההשפעות הסביבתיות, מדידתן והבנתן כבסיס לקבלת החלטות, ובכלל זאת חסכון במקורות אנרגיה, משאבים ומקסום היכולת לשימוש חוזר במשאבי החברה.
  • החברה מחויבת לגישה מערכתית שבבסיסה יוזמה ופעולה תוך שיתוף פעולה עם הרשויות העוסקות בתחום איכות הסביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה.
  • החברה תערוך מדידות כמותיות לבירור המצב הקיים במפעל, ותציב יעדים חדשים שיהוו מדד ממשי לשיפור, על בסיס דרישות תחיקה.
  • החברה תאמץ טכנולוגיות חדישות המונעות מפגעי בטיחות, מצמצמות את זיהום הסביבה, וחוסכות במשאבים כגון אנרגיה ומים.
  • החברה שואפת להגיע בהחלטותיה העסקיות לאיזון נאות בין פיתוח כלכלי לבין הגנה על הסביבה.
  • מדיניות זו תופץ ותוסבר לכל העובדים וקבלני המשנה, תהיה זמינה לבעלי עניין ולציבור ותיסקר אחת לשנה בסקר ההנהלה, לבדיקת המשך התאמתה לביצועי הארגון.

החברה תפעל בקרב עובדיה להטמעת החינוך הסביבתי.