Subsidiaries

Contact Now

  מתוך כוונה לגוון את השקעותיה, רכשה חֹד וייסדה מספר חברות בארץ:

  חֹד מוליכי תבל בע”מ

  במהלך שנת 2008 רכשה החברה את מפעלה של חברת מוליכי תבל בע”מ הממוקם בנתיבות. המפעל המופעל ע”י חברת הבת, חד מוליכי תבל בע”מ, מתמחה בייצור חוטים וכבלים ליישומים של חשמל ובקרה בעיקר מנחושת ואלומיניום, והוא מוכר את מוצריו בשוק המקומי בארץ ובחו”ל.

  חֹד זמיר חברה לציוד וצרכי בניין בע”מ

  חברת בת זו של חד הינה בעלת ניסיון רחב ומוניטין מבוסס כספקית כלים וציוד לבנייה, מהווה תוספת סינרגטית לפעילויות של חֹד ומרחיבה את מגוון השירותים שמציעה קבוצת חד ללקוחותיה מתחום הבנייה והתשתיות.

  ישקול סחר בע”מ

  חברה העוסקת בעיבוד ומסחר במגוון רחב של מוצרי עץ לבנייה ועמודי תקשורת.

   

  בנוסף, רכשה החברה במהלך השנים וייסדה חברות ברומניה:

  S.C. SIRME SI CABLURI

  החברה הרומנית ממוקמת בדרום מזרח רומניה ומייצרת כבלי פלדה למנופים, מכרות, עוגנים ושימושים אחרים. S.C. Sirme Si Cabluri מייצרת גם מגוון רחב של חוטים מגולוונים וחוטים מתוחים, חוטי תיל, מסמרים ומוצרים נוספים. מרבית מהתוצרת של חברה זו מיוצא לשוק האירופי.

  Oron International S.R.L

  חברה בת רומנית אשר הוקמה בשנת 2004 וסוחרת במוצרי פלדה בשוק הרומני המקומי.